Foilseacháin

Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht
An Grúpa Athbhreithnithe Bunreachta,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1996

An Chéad Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1997

An Dara Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: Seanad Éireann
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1997

An Tríú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: An tUachtarán
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1998

An Ceathrú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: Na Cúirteanna agus an Bhreithiúntacht
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1999

An Cúigiú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: Ginmhilleadh
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 2000

An Séú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: An Reifreann
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 2001

An Seachtú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: An Pharlaimint
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 2002

An tOchtú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: An Rialtas
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 2003

An Naoú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: Maoin Phríobháideach
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 2004

An Deichiú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: An Teaghlach
(As Gaeilge - PDF 1.13MB)
Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 2006

A New Electoral System for Ireland?, Michael Laver,
An Foras Beartais i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i gcomhar le Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht, Baile Átha Cliath, An Foras Beartais, 1998

Bunreacht na hÉireann: Staidéar ar an téacs Gaeilge,,
Micheál Ó Cearúil, le tuairimí bunaidh ón Ollamh Máirtín Ó Murchú, Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht, Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1999