Ag Déanamh Aighneachta

Is féidir aighneachtaí a chur sa phost, le facs nó le r-phost. Iarrtar ar dhaoine aonair aird a thabhairt ar na sprioc-amanna a luaitear i dtaobh glacadh le haighneachtaí agus cloí leo. Iarrtar ar eagraíochtaí/sainghrúpaí cóip leictreonach dá n-aighneacht a sholáthar le chois crua-chóip. Daoine a sheolann aighneachtaí sa phost nó le facs, iarrtar orthu a n-ainm agus a seoladh a phriontáil go soiléir ar an aighneacht agus a chinntiú go bhfuil a dhóthain stampaí poist air, i.e. ní réamhíoctar an postas. Is fearr leis an gcoiste go mbeadh na haighneachtaí clóscríofa nó lámhscríofa. Ní fheileann téipeanna, dlúthdhioscaí, etc.

Tá athscríbhinní na n-éisteachtaí béil le fáil ar shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais

Ag Teagmháil Linn

Cuir gach comhfhreagras, le do thoil, chuig:

Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Urlár 4,
Teach Phoenix,
7-9 Sráid Laighean Theas,
Baile Átha Cliath 2,
Éire

Teileafón: +353 1 662 5580
Facs: +353 1 662 5581
R-phost: info@apocc.irlgov.ie