Bunreacht na hÉireann

Is é Bunreacht na hÉireann dlí bunaidh na hÉireann. Ní foláir do dhlíthe a ritheann an tOireachtas teacht leis an mBunreacht agus gan a bheith ina aghaidh. Ní féidir an Bunreacht a athrú ach le reifreann ina bhfuil gach saoránach d’Éirinn atá os cionn 18 mbliana d’aois i dteideal vótála. Ritheadh an Bunreacht i reifreann an 1 Iúil 1937. Tháinig sé i ngníomh an 29 Nollaig 1937. Cuireadh an Bunreacht láithreach in ionad Bhunreacht Shaorstát Éireann, a tháinig ann i 1922. Cuir níos mó eolais ar an mBunreacht...

Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht 2002 -

Tar éis an Naoú Dáil agus Seanad is Fiche a thoghadh i mBealtaine 2002, d’athbhunaigh an Taoiseach Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht le comhthoiliú threoraithe na bpáirtithe polaitíochta agus na gcomhaltaí neamhspleácha – coiste neamhfhoirmiúil Oireachtais atá sa choiste – agus tionóladh a chruinniú tionscnaimh an 17 Nollaig 2002.

Tá athscríbhinní na n-éisteachtaí ó bhéal ar fáil ar láithreán gréasáin Thithe an Oireachtais

Téarmaí tagartha

D’fhonn díriú ar ionad agus ar ábharthacht an Bhunreachta agus d’fhonn a chinneadh cad iad na réimsí ina bhféadfaidh sé a bheith inmhianaithe nó riachtanach athrú a dhéanamh ar an mBunreacht, déanfaidh an Coiste Uile-Pháirtí an t-athbhreithniú iomlán ar an mBunreacht a chríochnú, ar athbhreithniú é ar ar thosaigh an dá choiste roimhe seo. Le linn dó a bheith i mbun an athbhreithnithe sin, beidh aird ag an gCoiste Uile-Pháirtí ar na nithe seo a leanas:

a) Tuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht

b) nach ngabhfadh aon oibleagáid le rannpháirtíocht sa Choiste Uile-Pháirtí maidir le tacú le haon mholtaí a dhéanfaí, fiú amháin dá ndéanfaí d’aon ghuth iad

c) nach measfaí comhaltaí an Choiste Uile-Pháirtí, mar dhaoine aonair ná mar ionadaithe Páirtí, a bheith faoi cheangal ar aon slí ó thaobh tacú le moltaí den sórt sin

d) go gcoimeádfaidh comhaltaí an Choiste Uile-Pháirtí a dTreoraithe Páirtí faoi seach ar an eolas ó am go ham faoi dhul chun cinn obair an Choiste

e) nach mbeadh cosc ar aon cheann de na páirtithe, sa Rialtas ná sa Fhreasúra, plé le hábhair atá laistigh de théarmaí tagartha an Choiste Uile-Pháirtí le linn dó a bheith ina shuí.