Ag Déanamh Aighneachta

Is féidir aighneachtaí a chur sa phost, le facs nó le r-phost. Iarrtar ar dhaoine aonair aird a thabhairt ar na sprioc-amanna a luaitear i dtaobh glacadh le haighneachtaí agus cloí leo. Iarrtar ar eagraíochtaí /sainghrúpaí cóip leictreonach dá n-aighneacht a sholáthar le chois crua-chóip. Daoine a sheolann aighneachtaí sa phost nó le facs, iarrtar orthu a n-ainm agus a seoladh a phriontáil go soiléir ar an aighneacht agus a chinntiú go bhfuil a dhóthain stampaí poist air, i.e. ní réamhíoctar an postas. Is fearr leis an gcoiste go mbeadh na haighneachtaí clóscríofa nó lámhscríofa. Ní fheileann téipeanna, dlúthdhioscaí, etc.

Ag Teagmháil Linn

Cuir gach comhfhreagras, le do thoil, chuig:

Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht,
Urlár 4,
Teach Phoenix,
7-9 Sráid Laighean Theas,
Baile Átha Cliath 2,
Éire

Teileafón: +353 1 662 5580
Facs: +353 1 662 5581
R-phost: info@apocc.irlgov.ie