An Grúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht (GAB)

Bhunaigh an rialtas an Grúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht, leis an Dr TK Whitaker ina chathaoirleach air, in Aibreán 1995:

chun athbhreithniú a dhéanamh ar an mBunreacht, agus i bhfianaise an athbhreithnithe sin, a chinneadh cad iad na réimsí sin ina bhféadfaidh sé a bheith inmhianaithe nó riachtanach athrú a dhéanamh ar an mBunreacht, d’fhonn cuidiú le Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht, atá le bunú ag an Oireachtas, ina chuid oibre.

Bhí cúig chomhalta dhéag ag GAB, a roghnaíodh as cúlraí éagsúla – riarachán, an eacnamaíocht, an t-oideachas, an dlí, an eolaíocht pholaitiúil agus an tsocheolaíocht – le dlíodóirí ar an dream ab iomadúla:

An Dr T K Whitaker, cathaoirleach
David Byrne AS
An Dr Alpha Connelly
Mary Finlay AS
Dermot Gleeson AS
James Hamilton BD
Mahon Hayes
Gerard Hogan CCnaT, BD
An tOllamh Áine Hyland
An Dr Finola Kennedy
An tOllamh Michael Laver CCnaT
An Dr Kathleen Lynch
Diarmaid McGuinness BD
An Dr Dermot Nally
An Dr Blathna Ruane BD

Foilsíodh an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht in Iúil 1996. Tá sna 700 leathanach atá inti an anailís is críochnúla dá ndearnadh riamh ar an mBunreacht ó pheirspictíochtaí an dlí, na heolaíochta polaitiúla, an riaracháin, sóisialta agus eacnamaíocha de.