Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht, 1997-2002

Bunaíodh Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht (Coiste Uí Luineacháin) an 16 Deireadh Fómhair 1997.

Comhaltaí
Brian Ó Luineacháin TD (FF), cathaoirleach
Séamus Ó Caoimh TD (FG), leaschathaoirleach
Breandán Ó Dálaigh TD (FF)
An Seanadóir Seán Dardis (PD)
Tomás Mac Ionrachtaigh TD (FG)
Séamus Ó Cuirc TD (FF)
Ruairí Mac Dúghaill TD (LO)
Máire Nic Aonghusa TD (FF)
Brian Lenihan TD (FF)
Eilís Mhic Mhánais TD (LO)
An Seanadóir Donnacadha Ó Donnabháin (FF)
An Seanadóir Fergus Ó Dubhda TD (FG)
An Seanadóir Caitlín Ní Mheára (LO)

Cuireadh de chúram ar an gCoiste lena théarmaí tagartha athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an mBunreacht, ag féachaint don Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht. D’fhoilsigh an coiste cúig thuarascáil faoi dhul chun cinn agus dhá shaothar choimisiúnaithe.

An Tríú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn – An tUachtarán (1998)

An Ceathrú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn – Na Cúirteanna agus an Bhreithiúntacht (1999)

An Cúigiú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn – Ginmhilleadh (2000)

An Séú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn - An Reifreann (2001)

An Seachtú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn - An Pharlaimint (2002)

A New Electoral System for Ireland? Michael Laver, arna fhoilsiú i gcomhar leis an bhForas Beartais, Coláiste na Tríonóide, BÁC (1998)

Bunreacht na hÉireann - Staidéar ar an Téacs Gaeilge Micheál Ó Cearúil, le tuairimí bunaidh ón Ollamh Máirtín Ó Murchú (1999)