Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht, 1996-97

Díreach tar éis an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht a fhoilsiú, bunaíodh Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht (Coiste Uí Chaoimh) an 3 Iúil 1996.

Comhaltaí
Séamus Ó Caoimh TD (FG), cathaoirleach
An Seanadóir Micheál Ó Cinnéide (FF), leaschathaoirleach
Aibhistín Ó Comhraí TD (FG)
Síle de Valera TD (FF)
Proinséas Mhic Gearailt TD (FG)
An Seanadóir Áine Ní Ghallchobhair (LO)
Brian Ó Luineacháin TD (FF)
Kathleen Lynch TD (DC)
Ruairí Mac Dúghaill TD (LO)
Mícheál Mac Dubhghaill TD (PD)
Liam Ó Deaghaidh TD (FF)

Cuireadh de chúram ar an gCoiste lena théarmaí tagartha athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an mBunreacht, ag féachaint don Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht. D’fhoilsigh an coiste dhá thuarascáil faoi dhul chun cinn.

Déileáladh leis na nithe seo a leanas sa Chéad Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn (1997): an reifreann, athnuachan bhunreachta, bunreachtúlacht Bhillí agus dlíthe, rialtas áitiúil, an coimisiún toghcháin agus eitice, an tOmbudsman, ‘An Bhean sa teaghlach’ agus friotal inscne-chuimsitheach sa Bhunreacht, mar aon le holltogra de leasuithe teicniúla/mionleasuithe.

Déileáladh le Seanad Éireann sa Dara Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn (1997).